Spojme se spolu
Milan Zocher Jr.
+420 603 971 173
Eduard Dylyn
+420 608 882 029

DLD - aktualizace pravidel zvyšování nájemného v DUBAI

Dubajská agentura pro regulaci nemovitostí (RERA) - aktualizovaná pravidla pro zvyšování nájemného a index pro rok 2024

Agentura pro regulaci nemovitostí (RERA), která je součástí dubajského pozemkového úřadu (DLD), představila nová pravidla pro přírůstky nájemného a revidovaný index nájemného pro rok 2024. Cílem těchto aktualizací je zajistit spravedlivý trh s nájemným a podpořit stabilitu a růst v dubajském realitním sektoru. nová pravidla lépe přizpůsobí zvyšování nájemného aktuálním tržním hodnotám, které jsou určeny čerstvě aktualizovaným Indexem nájemného. Tento index bude nyní aktualizován dvakrát ročně, čímž bude zachována jeho relevance a přesnost v souladu s rychle se vyvíjejícím dubajským trhem s nemovitostmi.
Hlavní body pravidel pro zvyšování nájemného v roce 2024

Žádné navýšení nájemného není povoleno u nájmů s cenou do 10 % pod mediánem tržního nájemného podle nejnovějšího Indexu nájemného. u nemovitostí s cenou od 11 % do 20 % pod mediánem tržního nájemného je povoleno navýšení maximálně o 5 %. u nájmů s cenou od 21 % do 30 % pod mediánem tržního nájemného je povoleno navýšení maximálně o 10 %. u nemovitostí pronajímaných s cenou vyšší než 30 % pod mediánem tržního nájemného je povoleno navýšení maximálně o 15 %. pokud je cena o 40 % a více nižší než tržní, pak je povoleno navýšení nájemného maximálně o 20 %.

Tyto nové pokyny jsou součástí závazku RERA vyvážit zájmy nájemců a pronajímatelů a zajistit, aby žádná ze stran nebyla znevýhodněna výkyvy na trhu nebo statickými regulačními opatřeními.Pronajímatelům a nájemcům se doporučuje, aby si na oficiálních webových stránkách dubajského ministerstva půdy prostudovali aktualizovaný index nájemného, aby pochopili, jaký dopad na ně tyto změny mohou mít.

Zdroj: DLD Cube